Poradnik

AQI – Co to jest? Jak działa?

Czym jest AQI? Skrót pochodzi od angielskich słów: (A) Air (Q) Quality (I) Index i dosłownie oznacza indeks jakości powietrza. W praktyce są to skale, które mówią nam jakim powietrzem aktualnie oddychamy. Tego typu wskaźniki możemy spotkać w przestrzeniach publicznych, w pojazdach komunikacji miejskiej, w dedykowanych aplikacjach smogowych i oczyszczaczach powietrza, które są wyposażone w...