Poradnik

Problem zanieczyszczenia powietrza nie ogranicza się oczywiście tylko do Polski i UE. Na całym świecie z tego powodu (a konkretnie z powodu chorób nim wywołanych)  umiera ponad 3 miliony osób. W Polsce dotyczy to „zaledwie” 45 tysięcy… Na europejskiej czarnej liście znalazło się aż 6 polskich miast, i to plasując się w pierwszej dziesiątce, wśród nich:

  •          Kraków (limity zapylenia przekraczane 150 dni w roku),
  •          Nowy Sącz (126 dni),
  •          Zabrze i Gliwice (125 dni)
  •          Katowice (123 dni).

To dane przekazane przez Europejską Agencję Środowiska. Dla jasności: poziom ten może być, według norm, przekraczany nie więcej niż 35 razy w roku… A normą jest 50 µg/m3 w ciągu doby.

W Polsce najczęstszym problemem jest ponadnormatywne stężenie pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu (B(a)P), czego skutki są mało optymistyczne, bo stan ten powoduje choroby płuc, układu krążenia, nowotwory. W miastach, które zostały skontrolowane poziom B(a)P przekroczony był o 500%, a wśród nich najgorzej wypadł piękny Nowy Sącz – limity przekroczone w nim były jedenastokrotnie.

Co kryje się pod nazwami: PM10 i PM2,5?

Pył PM10 stanowi mieszaninę zawieszonych w powietrzu cząstek substancji organicznych i nieorganicznych, może zawierać takie toksyczne substancje jak węglowodory aromatyczne, dioksyny, metale ciężkie, furany. Największy z nim problem jest taki, że może zawierać cząstki mniejsze niż 10 mikrometrów, a więc takie, które z łatwością przenikają do naszych płuc. Jeszcze gorzej jest z pyłem PM2.5. Zawiera on cząstki mniejsze niż…2,5 mikrometra i przenika do naszych płuc i krwi.

Niestety, mimo olbrzymich pieniędzy wydawanych na poprawę jakości powietrza, nie widać końca problemów. Wdrażane są mało skuteczne pomysły albo koncentruje się tylko i wyłącznie na ograniczaniu emisji z zanieczyszczeń komunikacyjnych, bez uwzględniania innych.

Jak możemy przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Polsce

  1. nie spalać odpadów i reagować na takie zachowanie sąsiadów,
  2. korzystać z komunikacji zbiorowej lub roweru zamiast wszechobecnego samochodu (oczywiście tam, gdzie to możliwe)
  3. ograniczyć zużycie ciepła, ocieplając dom i zużywając mniej paliw
  4. używać paliwa węglowego dobrej jakości,
  5. nie spalać w ogrodzie odpadów zielonych, jeśli w gminie organizowane są jej zbiórki
  6. przejść na ogrzewanie z sieci miejskiej lub gazowe