Poradnik

Co brudzi nasze powietrze, czyli: ONE są wszędzie!

Bakterie, wirusy, mikroorganizmy, substancje toksyczne inne szkodliwe substancje i drobnoustroje – trudno się od nich ustrzec, są niewidoczne gołym okiem, a ich pozbycie się graniczy z cudem. Żywotność niektórych bakterii jest zadziwiająca, niektóre z nich są w stanie przetrwać nawet 10 km nad Ziemią, gdzie teoretycznie powinno być już prawie sterylnie… Co więc dzieje się w naszych własnych domach?

Powietrze wewnętrzne można by nazwać swego rodzaju mikroklimatem, który zdecydowanie różni się od tego na zewnątrz. Jego jakość jest kształtowana przez masę różnych czynników i może się bardzo szybko zmienić. Wpływ na to ma nie tylko jakość wentylacji budynków, a co za tym idzie wysokość temperatury i poziom wilgotności względnej, ale także jakość powietrza zewnętrznego oraz zanieczyszczenia endogenne, czyli właściwe tylko dla danego miejsca.

Zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego można podzielić na trzy grupy: fizyczne, chemiczne i biologiczne, a każdy rodzaj niesie ze sobą inne zagrożenia. A ponieważ dorosły człowiek spędza niemal 80% w pomieszczeniu zamkniętym (osoby starsze, chore lub niemowlęta nawet więcej), jest niemal cały czas narażony na różnego typu skutki mieszkania w tzw. „chorym budynku”, m.in. choroby środowiskowe, tzw. Toxic Headache (TH), czyli ból głowy wywołany toksycznymi substancjami, czy TCD czyli na choroby cywilizacyjne, wśród których prym wiodą nowotwory i alergie.

Przykładowe zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach

Zagrożenia fizyczne

 • Promieniowanie jonizujące – czyli nadmiar jonów dodatnich – niszczy cząsteczki kwasów nukleinowych, a w efekcie powoduje uszkodzenia DNA, a także produkuje wolne rodniki.
 • Promieniowanie elektromagnetyczne – zaburza funkcjonowanie układu wewnątrzwydzielniczego, powoduje problemy ze snem, bóle głowy, problemy z koncentracją i zmiany w błonach śluzowych.

Zagrożenia biologiczne

 • Kurz  – powoduje najróżniejsze, niespecyficzne dolegliwości, w tym: zapalenie spojówek, całoroczny alergiczny nieżyt nosa, astmę oskrzelową, problemy skórne, uszkodzenia układu oddechowego, przewlekłe choroby z nowotworami włącznie.
 • Roztocza, saprofity oraz ich odchody – powodują alergię oraz wywołują objawy całorocznego atopowego nieżytu błony śluzowej nosa
 • Pleśnie – są przyczyną takich dolegliwości jak: napady kichania, kaszel, złe samopoczucie z depresją włącznie, a także choroby takie jak astma oskrzelowa, zapalenie spojówek, zapalenie pęcherzyków płucnych, nieżyt nosa.
 • Mykotoksyny – mają silne działanie mutagenne, neurotoksyczne, immunotoksyczne i kancerogenne, a zatem są jednymi z najniebezpieczniejszych zanieczyszczeń powietrza.
 • Bakterie typu legionella – ich obecność w powietrzu wywołuje ostrą niewydolność płuc, która może prowadzić do śmierci.

Zagrożenia chemiczne

 • Ditlenek azotu – powoduje kaszel, katar, zaburzenia w oddychaniu, a w zbyt dużej dawce – uszkodzenia oskrzeli i płuc, często prowadzące do śmierci
 • Ditlenek siarki – oznacza duszności, zapalenie oskrzeli, stany zapalne dróg oddechowych, podrażnienie błon śluzowych
 • Amoniak – może powodować objawy podrażnienia błon śluzowych nosa, gardła i oczu, wymioty i nudności, bóle głowy, zapalenie tchawicy, duszności, kaszel z podrażnieniem.
 • Tlenek węgla – zaburzenia układu nerwowego, zaburzenia transportu tlenu do komórek, a stałe choć niskie stężenie tlenku węgla w powietrzu prowadzi do osłabienia kondycji organizmu, zwolnienie reakcji psychofizycznych, osłabienie spostrzegawczości.
 • Ditlenek węgla – ciągła ekspozycja na CO2 powoduje nadciśnienie, a w wysokich stężeniach zakłóca głębokość i rytm oddechu, powoduje złe samopoczucie oraz zawroty i bóle głowy.
 • Ozon – długotrwałe narażenie na ozon powoduje zmniejszenie zdolności obronnych organizmu, zwłóknienie tkanki płucnej, a w niewielki stężeniu powoduje kaszel, bóle głowy, wzmożoną pobudliwość, podrażnienie oczu i zmniejszenie pojemności płuc.
 • Lotne zanieczyszczenia organiczne jak formaldehyd, nikotyna, bifenyle itp. – powodują częste bóle oraz zawroty głowy, permanentne zmęczenie, senność, nadmierne pocenie się i wiele innych reakcji i chorób, w nowotworami włącznie. W wyższych stężeniach powodują obrzęk płuc, astmę, zmiany skórne.

Jak poradzić sobie samemu z tymi zanieczyszczeniami? Czy jest w ogóle możliwe ich całkowite usunięcie z powietrza w naszych domach? Dobrym rozwiązaniem w walce z wyżej wymienionymi zagrożeniami będzie zakup odpowiedniego oczyszczacza powietrza.

Oczyszczacz to urządzenie, które nie tylko poprawi jakość powietrza usuwając z niego nawet do 99,97% zanieczyszczeń, ale może je też dodatkowo nawilżyć, jonizować lub uwalniać przyjemne zapachy olejków eterycznych. Oczyszczacze powietrza są szczególnie zalecane do stosowania w domach, w których mieszkają małe dzieci i alergicy. Ważne jest by wybierać produkty najwyższej jakości, posiadające niezbędne atesty i certyfikaty.

Zobacz także: