Poradnik

Opracowana przez amerykańską markę Winix, technologia Plasmawave posiada potwierdzoną skuteczność w walce z niebezpiecznymi wirusami, w tym także z wirusami grypy.  W praktyce oznacza to, że korzystając z oczyszczacza powietrza wykorzystującego tę technologię, możemy cieszyć się zdrowym, pozbawionym bakterii i wirusów powietrzem również we własnym domu. 

Technologia Winix Plasmawave® bazuje na działającym w naturze mechanizmie  oczyszczania powietrza, opartym o bezpieczne i krótkie wyładowania elektryczne, tworzące jony o podwójnej biegunowości (dodatniej i ujemnej). 

Jony rozpraszają się w powietrzu i przyczepiają do powierzchni bakterii oraz wirusów i w naturalny sposób usuwają z ich molekularnej struktury wodór, eliminując je tym samym z powietrza. 

Jak dokładnie działa Plasmawave®?

1. Technologia fali plazmowej wytwarza krótkie wyładowania elektryczne, z których powstają jony o podwójnej biegunowości. Wyładowania elektryczne są bezpieczne i występują tylko przez krótki okres czasu (nanosekundy).

2. Powstałe w ten sposób jony dodatnie i ujemne  przyczepiają się do powierzchni zanieczyszczeń, usuwają z nich wodór, a co najważniejsze wytwarzają hydroksyl,  który eliminuje wirusy i bakterie. 

3. W  wyniku tej interakcji usuwane są szkodliwe i niebezpieczne zanieczyszczenia powietrza.

Plasmawave doskonale radzi sobie również z redukcją nieprzyjemnych zapachów, dymu oraz zmniejsza tempo wzrostu pleśni w pomieszczeniach.