Poradnik

Temperatura, czystość, ale i wilgotność – to najważniejsze parametry powietrza. Wilgotność to po prostu poziom nawilżenia, a dokładniej procentowa zawartość cząsteczek wody w objętości powietrza. Zarówno zbyt niska, jak i zbyt wysoka wilgotność nie jest dobra dla naszego zdrowia. Nadmierna lub za mała wilgoć może wywołać przykre dolegliwości zdrowotne, a także niekorzystnie wpływać na wyposażenie naszego domu.

Wilgoć w mieszkaniu

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na ilość drewna w naszym domu. Zarówno podłoga jak i meble pochłaniają bardzo dużą ilość wilgoci, która może gromadzić się i niekorzystnie wpływać na całe otoczenie. To samo dotyczy roślin, które także pochłaniają wilgoć, a konkretnie ich podłoże czyli ziemia. Problemów mogą przysporzyć również akwaria, które działają jak naturalny nawilżacz ewaporacyjny. Poza tym warto wziąć pod lupę częstotliwości wietrzenia w naszym lokum, szczelność okien oraz jakość i rodzaj wentylacji.

Kiedy wilgotność jest optymalna?

Niewątpliwie wilgotność wpływa na nasze samopoczucie. Jej optymalny poziom może być skrajnie różny w zależności od naszych preferencji. Jednak ze względów zdrowotnych warto trzymać się wyznaczonych granic. Poziom wilgotności możemy kontrolować według trzech głównych wskaźników i jest on zależny od aktualnej temperatury powietrza:

  • przy temperaturze < 18°C – 65%
  • przy temperaturze 18-24°C – 50%
  • przy temperaturze >24°C – 45%

Im cieplej w pomieszczeniu – tym wilgotność powinna być bliższa poziomu 45-55%. Natomiast im chłodniej – tym wartość optymalna powinna być zbliżona do 60-65%.

Jak to wygląda w Polsce?

Wszystko zależy od aktualnej pory roku. Wiosną wilgotność utrzymuje się na poziomie między 40-60% i jest to dla nas najbardziej korzystny okres. Podczas zimy możemy zaobserwować znaczny spadek wilgotności – nawet poniżej 30%, co często prowadzi do problemów spowodowanych zbyt suchym powietrzem. Największa wilgotność panuje latem. Szczególnie podczas upałów, wysokich temperatur i gdy zbiera się na burzę – jej poziom przekracza nawet 60%.

Wskazówki

Człowiek najlepiej czuje się, gdy wilgotność powietrza waha się pomiędzy 40-60%. W domach wilgotność nie powinna być niższa niż 30% – taką minimalną wartość wilgotności powietrza w mieszkaniach określa polska norma PN-78/B-03421. Jednak, aby zapewnić sobie komfortowe funkcjonowanie i zdrowy sen najlepiej utrzymywać wilgotność w granicach 45-55%. Odpowiednio zachowana wilgotność służy naszemu zdrowiu i jest korzystna dla wyposażenia naszego domu: ubrań, podłóg, mebli czy książek, dlatego warto dbać o nią każdego dnia.